1. Partner och avtalets täckning

Dessa villkor gäller för Global Suncan International Oy (nedan kallat bolaget) för att bedriva sunhinta.fi tjänsten på www.sunhinta.fi, samt mellan partnern som betalt avtalets avgift eller som på något annat sätt gjort ett avtal mellan företag / bolag (nedan kallad Kunden) och mellan Global Suncan International Oy.

2.  Avtal ingås

Avtalet anses ha fastställts när företaget har bekräftat med säljaren, antingen ett muntligt eller skriftligt avtal. Varje beställning bekräftas med en orderbekräftelse som skickas till kunden antingen via brev eller e-post. Kunden är skyldig att kontrollera riktigheten av uppgifterna och omgående rapportera eventuella felaktigheter till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

3. Kontraktets begränsningar och informations borttagning

Bolaget har rätt att ta bort kundens information ur registret, som är i stridighet med marknadsföringslagen eller som på någon sätt anses vara kränkande. Bolaget har rätt att avbryta överföringen av anbudshandlingarna, om kunden trots begäran avstått överenskomna betalningar.

4. Partnernas ansvar

Bolaget har inget ansvar för felaktiga uppgifter uppgivna av kunden eller en tredje partner eller ifall dessa får lida för några indirekta eller direkta skador. Bolagets ansvar i samtliga fall begränsas till den betalda serviceavgiften.

Bolaget har rätt att bryta sunhinta.fi-tjänsten , uppdateringen, eller anan verksamhet som berör olika program . Bolaget har inga andra uppgifter än att ge service angående dessa samt nämnda villkor i avtalet. Bolaget tar inget ansvar för arbete som utförs av kunden, kvaliteten av kundens arbete eller driften av laglighet, eller andra kundaktiviteter.

5. Immateriella rättigheter

Global Suncan International Oy äger fullständiga rättigheter till sunhinta.fi servicen och alla dess aspekter. De övriga partnerna har inte rätt att använda dessa för konkurrerande ändamål eller ändamål som kan skada företaget. Det är fullständigt förbjudet att kopiera Sunhinta.fi-tjänstens innehåll helt eller delvis, utan att först inhämta skriftligt tillstånd från företaget.

6. Användning av kundinformation

Företaget tar hand om dataskyddet som anges i lagstiftningen. Bolaget har rätt att spela in samtal för att kunna kontrollera och bevisa överenskommelser samt för att förbättra tjänsterna som företaget erbjuder.

7. Avtalstid och uppsägning

Avtalet är antingen ett - eller två år, och fortsätter automatiskt enligt prislistan ifall avtalet inte sägs upp en månad före utgången av kontraktet. Kunden får inte överlåta avtalet till en tredje partner och avtalet kan inte sägs upp av en tredje partner.

8. Betalningar

Kunden förbinder sig att betala serviceavgifter enligt gällande prissättning, senast på förfallodagen. Sunhinta.fi debitera Kunden för hela faktureringsperioden i förväg, om inget annat anges i orderbekräftelsen. Faktureringsperioden börjar på dagen för mottagandet av ordern och på fakturan används 7 dagars netto betalning. Om kundens betalningar förfaller förbehåller sunhinta.fi rätten att ta ut ränta på förseningen. Kunden är ansvarig för all ränta på försenade betalningar och inkassokostnader. Sunhinta.fi debiterar 5€ för varje påminnelse faktura.

Vid uppsägning av kontraktet under avtalstiden, är bolaget inte skyldigt att återbetala den redan betalda fakturan.

För avtalsbrott eller för skada som uppstår vid avtalsbrott debiteras kunden.

9. Ändringar i tjänsten

Företaget har rätt att ändra sunhinta.fi - tjänsten, dess tillgänglighet och systemkrav men har ingen skyldighet att göra det.

10. Länkar till andra webbplatser

Bolaget har inte ansvar för innehållet eller tjänsten för vilka sunhinta.fi – har en länk till eller som publiceras av någon annan part.

11. Övrigt

Detta avtal regleras av finsk lagen. Tvister avgörs av tingsrätten i Vasa. Bolaget har rätt att använda digitala medier. Bolaget har inte rätt att ändra avtalets villkor till kundens underläge under avtalsperioden. Tjänsten har en garanti om att ifall kunden under avtalsperioden lämnar utan en enda anbudsbegäran så returneras kundens betalning i helhet till ett överenskommet konto 11 dagar efter delgivandet.

12. Avtalet träder i kraft .

Dessa villkor gäller från och med 1.1.2013 tills vidare.

Sunhinta.fi

Kundtjänst:
asiakaspalvelu@sunhinta.fi

Global Suncan International Ab
Magasinsgatan 10
65100 Vasa

Telefon : +358 (0) 45 114 0217
Fax: + 358 (0) 6 320 0221

Sök våra tjänster

Om du inte hittar den tjänsten du söker, vänligen kontakta vår kundtjänst.