Registerbeskrivning enligt §10 i personuppgiftslagen (523/1999)
Registeransvarig:

Global Suncan International Oy, FO-nummer 2477978-4 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ändamålet med registret

Registret används för katalogaffärsverksamhet med tryckta kataloger samt elektroniska kataloger som förutsätts av kommunikationsmarknadslagen och för produktion av mervärdestjänster med nära anknytning till dessa i enlighet med dataskyddslagen och annan lagstiftning.

Personuppgifterna behandlas inom enligt personuppgiftslagen tillåtna och förpliktigande gränser för vård, administration och
utveckling, analysering och statistik av kundförhållandet samt för producerande, erbjudande och utvecklande av abonnentkataloger och datatjänster.

Registrets kundinformation kan användas för marknadsföring, marknadsundersökningar samt anordnande av marknadsföringstävlingar av den registeransvarige och företag som ingår i samma koncern och dessas samarbetsparter utan att ersonuppgifter lämnas ut till utomstående parter.

Kunden har rätt att förbjuda användning av uppgifter för direktmarknadsföring genom att meddela detta elektroniskt till Global Suncan International Oy på adressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..">Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Syftet för upprätthållande av register

Personuppgifter behandlas enligt § 25 i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation, enligt personuppgiftslagen och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt med den registrerades samtycke eller på basis av kundförhållande.

Registrets datainnehåll

I tjänsten behandlas uppgifter inom följande kategorier: - kundens namn - användarens namn - adress - fo-nummer - yrke - organisation - nummer till fast telefonabonnemang - nummer till mobiltelefonabonnemang - elektronisk postadress - uppgifter om tillstånd och förbud - identifierings- och bruksuppgifter - uppgifter i anknytning till fakturering och indrivning - uppgifter om
kundförhållandet - övriga uppgifter som den registrerade själv gett.

Lagbundna datakällor

Personuppgifter insamlas enligt § 25 i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation samt från den registrerade. Personuppgifter kan även samlas in och uppdateras från handelsregistret, Statistikcentralen samt andra motsvarande offentliga och privata register.

Utlämnande av uppgifter

Den registeransvarige kan i enlighet med lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation lämna ut uppgifter till ett annat företag för publicering av abonnentkatalog. Uppgifter kan lämnas ut för direktmarknadsföring ifall den registrerade inte förbjudit behandling av sina uppgifter och utlämnande för direktmarknadsföring. För det tekniska förverkligandet av behandlingen av uppgifter kan en del av uppgifterna fysiskt finnas på utomstående underleverantörers servrar eller apparaturer, varifrån de behandlas med hjälp av tekniskt användargränssnitt. Personuppgifter överförs inte utanför Europeiska unionen eller utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om det inte är nödvändigt för servicens tekniska förverkligande.

Skyddande av registret

Uppgifterna samlas i databaser som skyddas med brandmurar, lösenord och andra tekniska sätt. Databaserna och säkerhetskopiorna av dessa förvaras i låsta utrymmen

Sunhinta.fi

Kundtjänst:
asiakaspalvelu@sunhinta.fi

Global Suncan International Ab
Magasinsgatan 10
65100 Vasa

Telefon : +358 (0) 45 114 0217
Fax: + 358 (0) 6 320 0221

Sök våra tjänster

Om du inte hittar den tjänsten du söker, vänligen kontakta vår kundtjänst.