Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä:
Global Suncan International Oy, Y-tunnus 2477978-4
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään viestintämarkkinalain edellyttämään painettujen luetteloiden sekä sähköisten luetteloiden hakemistoliiketoimintaan ja niihin läheisesti liittyvien lisäarvopalvelujen tuottamiseen sähköisen viestinnän tietosuojalain ja muun lainsäädännön mukaisesti. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä tilaajaluettelotuotteiden ja tietopalveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden ja näiden yhteistyökumppaneiden markkinointiin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä Global Suncan International Oy:lle sähköisesti osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Asiakkaalla on oikeus vaatia Global Suncan International Oy:n julkaisemissa tilaajaluetteloissa olevien henkilötietojensa korjaamista, muuttamista tai poistamista sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisesti ilmoittamalla siitä Global Suncan International Oy:n asiakaspalveluun sähköpostitse osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Peruste rekisterin pitämiselle

Henkilötietoja käsitellään sähköisen viestinnän tietosuojalain 25 §:n nojalla, henkilötietolain ja viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain nojalla sekä rekisteröidyn suostumuksella tai toimeksiannosta taikka asiakassuhteen perusteella.

Rekisterin sisältämät tiedot

Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja: – asiakkaan nimi – käyttäjän nimi – osoite – ly-tunnus – ammatti – organisaatio – kiinteän puhelinliittymän numero – matkapuhelinliittymän numero – sähköpostiosoite – lupatiedot ja kiellot – tunnistamis- ja käyttötiedot – tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot – laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot – asiakkuuteen liittyvät tiedot – muut rekisteröidyn itse antamat tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään sähköisen viestinnän tietosuojalain 25 §:n nojalla sekä rekisteröidyltä itseltään. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös kaupparekisteristä, Tilastokeskuksen sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

Tietojen luovutus

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja sähköisen viestinnän tietosuojalain nojalla toiselle yritykselle tilaajaluettelon julkaisemista varten. Tietoja voidaan luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa käsittelyä ja luovuttamista suoramarkkinointiin. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Rekisterin suojaus

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

Sunhinta.fi

Asiakaspalvelu:
asiakaspalvelu@sunhinta.fi

Global Suncan International Oy
Varastokatu 10
65100 Vaasa

Puhelin : +358 (0) 45 114 0217
Fax: + 358 (0) 6 320 0221

Hae palveluistamme

Mikäli et löydä etsimääsi palvelua, ota yhteyttä asiakaspalveluumme