1. Osapuolet ja sopimuksen kattavuus

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Global Suncan International Oy:n (jäljempänä Yhtiö) ylläpitämään sunhinta.fi tarjouspalveluun osoitteessa www.sunhinta.fi, sopimusmaksun maksaneen tai muulla perusteella asiakkaaksi rekisteröityneen yrityksen / yhteisön (jäljempänä Asiakas) ja Global Suncan International Oy:n välisiin sopimuksiin.

2.  Sopimuksen synty

Sopimus katsotaan syntyneeksi kun yhtiö on vahvistanut myyjän kanssa joko suullisesti tai kirjallisesti tehdyn sopimuksen. Jokaisesta tilauksesta lähetetään asiakkaalle tilausvahvistus joko kirjeitse tai sähköpostilla. Asiakas on velvollinen tarkastamaan tietojensa oikeellisuuden ja viipymättä ilmoittamaan sunhinta.fi:n asiakaspalveluun havaitsemastaan virheestä osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

3. Sopimuksen rajoitus ja tietojen poisto

Yhtiöllä on oikeus poistaa rekisteristään ne asiakkaan tiedot, jotka ovat markkinointilainsäädännön tai muun lainsäädännön vastaisia tai muuten loukkaavat hyvää tapaa. Yhtiöllä on oikeus keskeyttää tarjouspyyntöjen välittäminen, mikäli Asiakas ei kehotuksesta huolimatta ole suorittanut maksuaan.

4. Osapuolten vastuut

Yhtiöllä ei ole korvausvelvollisuutta virheellisistä tiedoista johtuneesta Asiakkaan tai kolmannen osapuolen mahdollisesti kärsimistä välillisistä tai välittömistä vahingoista. Yhtiön korvausvelvollisuus kaikissa tapauksissa rajoittuu maksettuun palvelumaksuun.

Yhtiöllä on oikeus katkaista sunhinta.fi -palvelun tuottaminen sivuston päivittämisen tai muiden ohjelmallisten töiden johdosta. Yhtiöllä ei ole muita vastuita palvelun tuottamisesta kuin näissä ehdoissa mainitut. Yhtiö ei ota vastuuta Asiakkaan tekemästä työstä, sen laadusta tai Asiakkaan toiminnan laillisuudesta, tai mistään muusta Asiakkaan toiminnasta.

5. Immateriaalioikeudet

Global Suncan International Oy omistaa täydet oikeudet sunhinta.fi -palveluun ja sen kaikkiin osa-alueisiin. Muilla osapuolilla ei ole oikeutta käyttää niitä kilpailevaan tai mihinkään muuhun Yhtiön etua loukkaavaan
tarkoitukseen. Sunhinta.fi -palvelun sisällön kopioiminen osittain tai kokonaan ilman Yhtiön kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty.

6. Asiakastietojen käyttö

Yhtiö huolehtii tietosuojaan liittyvän lainsäädännön asettamien velvoitteiden täyttymisestä. Yhtiöllä on oikeus nauhoittaa asiakaspalvelu – ja markkinointipuhelut mahdollisesti syntyneiden sopimusten todentamiseksi ja palveluiden kehittämiseksi.

7. Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen

Sopimuskausi on joko yksi vuosi tai kaksi vuotta ja jatkuu aina sopimuskauden kerrallaan voimassaolevan hinnaston mukaisesti mikäli sitä ei irtisanota kuukautta ennen kyseisen sopimuskauden päättymistä. Asiakas ei voi siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle eikä sanoa sitä irti kolmannen osapuolen toimesta.

8. Maksut

Asiakas sitoutuu maksamaan palvelumaksut kulloinkin voimassa olevan hinnoittelun mukaan viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Sunhinta.fi laskuttaa Asiakkaalta koko laskutuskauden etukäteen, ellei tilausvahvistuksessa toisin mainita. Laskutuskausi alkaa tilauksen vastaanottamisesta ja laskuissa käytetään maksuehtona 7 pvä netto. Mikäli Asiakkaan maksut erääntyvät maksamattomina, sunhinta.fi varaa oikeuden periä korkolain mukaista viivästyskorkoa maksuviivästyksen ajalta. Asiakas vastaa kaikista viivästyskoroista ja perintämaksuista. Sunhinta.fi perii jokaisesta lähetetystä huomautuslaskusta 8,40 euron huomautuskulun.

Mikäli asiakas keskeyttää palvelun kesken sopimuskauden, ei Yhtiöllä ole velvollisuutta palauttaa jo suoritettua maksua.

Kaikki sopimuksen rikkomisesta tai vahinkojen aiheuttamisesta syntyneet kulut peritään Asiakkaalta.

9. Muutokset palvelussa

Yhtiö voi halutessaan muuttaa sunhinta.fi – palvelua, sen saatavuutta ja laitteistovaatimuksia,
mutta ei ole velvoitettu tekemään näin.

10. Linkkiyhteydet ja muut sivustot

Yhtiö ei vastaa sivujen sisällöstä tai palvelusta, joihin sunhinta.fi – palvelusta on linkki tai jotka on julkaistu jonkun muun toimijan toimesta.

11. Muuta

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Riita-asiat ratkaistaan Vaasan käräjäoikeudessa. Yhtiöllä on oikeus käyttää digitaalisia tallenteita. Yhtiöllä ei ole oikeutta muuttaa näitä sopimusehtoja asiakkaalle epäedulliseen suuntaan yksipuolisesti sopimuskauden kuluessa. Palvelulla on takuu, mikäli asiakasyritys jää sopimuskauden aikana ilman ainuttakaan tarjouspyyntöä palautetaan palvelumaksu kokonaisuudessaan asiakasyrityksen erikseen ilmoittamalle tilille 11 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanotosta.

12. Sopimuksen voimaantulo

Nämä sopimusehdot ovat voimassa toistaiseksi alkaen 1.1.2013.

Sunhinta.fi

Asiakaspalvelu:
asiakaspalvelu@sunhinta.fi

Global Suncan International Oy
Varastokatu 10
65100 Vaasa

Puhelin : +358 (0) 45 114 0217
Fax: + 358 (0) 6 320 0221

Hae palveluistamme

Mikäli et löydä etsimääsi palvelua, ota yhteyttä asiakaspalveluumme